موزه ها و مکانهای تاریخی      
  موقعیت جغرافیایی      
  توریسم      
  تاریخچه      
  نقشه      
  فرهنگ      
  آدرس ها و اطلاعات مفید      
  آژانس های سیاحتی      
  دانستنی ها در مورد ترکیه      
  در ترکیه به کجا سفر کنیم      
  غذا و نوشیدنی
 
  ترکی استامبولی بیاموزیم
  هتل ها
  بروشور ها و کاتالوگ ها
  اخبارو اطلاعیه ها
  فعالیت ها و فستیوال ها
  گالری عکس
 
 

 


اخبار کوتاه

كار دستي ، گلدوزي ، زر بافي ، ريزه كاري و امثالهم
22.9.2010

كار دستي ، گلدوزي ، زر بافي ، ريزه كاري و امثالهم :

بازگشت به صفحه اصلی هنر


 اين كارهاي دستي بوسيله نخهاي ابريشم ، پشمي ، كتاني ، پنبه اي ومشابه ، سوزنها و بوسيله اشكال مختلف تزئيناتي بر روي نمد ، پوست ، بافتني و مشابه انجام مي گيرد .

 تاريخ هنرهاي كاردستي تركيه به دورانهاي خيلي قديم بر مي گردد . كلمه ‹‹ تزئين ›› در تزئينات لباس و اشياء خانه مورد استفاده قرار گرفته است . اين هنر ها در كاخها آغاز شده و سپس بصورت تزئين حقيقي همگاني در آمده است .

 روشهاي كار دستي ، سوزنها ، شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، جغرافيائي در راستاي ارزشهاي زيباشناسي صدها سال است كه با نشان دادن تغييراتي تا به امروز رسيدن است . هنرهاي دستي تركيه (ريزه كاريها) با توجه به متدها و شكل سوزن هاي مورد استفاده بر روي نخ هاي بافتني (سوزن چين، سوزن روماني، سوزن جزيره كرت، گره فرانسه، سوزن حساب،‌پشت ماهي، ابروي جوان و مشابه) با كشيدن نخهاي بافتني (دندان موشي دوختن كنار پارچه)، با بستن نخهاي بافتني ( نجار آتهاسي، ژاكوبين آتهاسي، كار ماراش، منجوق كاري، پولك دوزي و مشابه) با اتصال نخهاي بافتني به همديگر (وصله كاري، چشم قمري،كاردستي آنتپ، كارهاي درهم تنيده و مشابه) با توجه به سوزنهاي به كار رفته دسته بندي مي گردند.

 

نمونه هاي كاردستي، گلدوزي، زربافي، ريزكاري و مشابه

بافندگي (مو، نخ و غيره)

اينگونه بافندگيها در بين هنرهاي سنتي جاي مهمي دارند كه هنوز هم ادامه دارد.

هنرهاي دستي تركيه بوسيله سوزن، قلاب، سنجاق، ماسوره و مشابه آنها و همچنين بوسيله نخهاي ابريشمي و پنبه اي بافتني هاي ظريف، و نيز باقلاب و ميل و نخهاي پشمي بافتني كلفت و زمخت توليد و ارائه مي گردد. بافتني هاي نازك و ظريف براي تور بافي، سوزن كاري، گره زني (گره زني كاستامونو) كيسه هاي كوچك، سوزن كاريها (سوزن، منجوق و مشابه) و بافتني هاي درشت در دو نوع ديده مي شوند 1- كار با دست 2- كار با دستگاه (ماشين). بافتن با اسباب ساده كه بوسيله دست انجام مي گيرد بر روي تك نخ تا شده و با پيچاندن و با گره هاي مختلف انجام مي گيرد. دست بافتهاي درشت مثل جوراب، دستكش، بندهاي زانو، چكمه ظريف بي تخت و مشابه آن.

در بين اين بافتني ها كه با نخ هاي پشم طبيعي و يا نخهائي با رنگ هاي طبيعي رنگرزي شده اند بافتني هاي ساخته شده با نخ پنبه اي هم ديده مي شود. بافتني هاي با ميل فلزي كه در قرن نوزدهم انجام گرفته است را هم مي توان مشاهده كرد.

كاردستي (سوزن كاري)

جورابها

كارهاي دستي تركيه

هنرهاي دستي از زمان موجوديت بشر و بسته به شرايط طبيعت بوجود آمده است. بر آورده ساختن احتياجات و با هدف پوشش و حفظ انسانها نخستين نمونه هاي خود را ارائه داده است. سپس توسعه يافته و با توجه به شرايط محيط با تغييرات و دگرگوني هائي مواجه گرديده است. هنرهاي دستي احساسات، پسند هنري و خصوصيات فرهنگي جامعه را منعكس نموده و توصيف سنتي شدن را بخود گرفته است.

هنرهاي دستي، فرهنگ يك ملت را نمايندگي كرده و آن را معرفي مي نمايد. بدين سبب محصولات هنرهاي مشابه نيز مهمترين زنده هويت فرهنگي آن كشور است. در انتقال آداب و رسوم و نحوه حيات يك كشور از نسلي به نسل ديگر توسعه و ادامه آنها بيشترين رل را باز هم صنايع دستي ايفا مي نمايد.

بدين علت تمامي ملل به صنايع دستي اهميت داده و آن را به عنوان يك گنجينه فرهنگي كه از گذشته تا بحال رسيده است را محفوظ نگه ميدارند.

آناتولي بخاطر داشتن هنرهاي دستي متنوع و از نظر مقدار توليد بيشتر و شناساندن اين محصولات به دنيا مهمترين مهد تمدن محسوب مي گردد.

ذوق و سليقه، زيبائي شناسي، احساسات، اغماض، گذشت و رضايت مندي مردم تركيه بوسيله توليدات صنايع دستي آنها منعكس مي گردد. گليم، جوراب، سوزن كاري، مليله دوزي، منبت كاري، ريزه كاري و انواع ديگر كارهاي هنري تركيه با آداب و رسوم مردمان آن در آميخته نمونه هاي تكميلي صنايع دستي تركيه، محصولاتي كه از قلب مردم تركيه جدا شده و در معرض عموم به نمايش در آمده سند گوياي زيبائيهاي هنري مردم تركيه مي باشد.

سوزن كاري كه يكي از نمونه هاي ظريف صنايع دستي ما را تشكيل ميدهد در منابع ديگر به عنوان تور نازك لباسهاي زنانه تعريف شده است. سوزن كاري در كناره هاي لباس زنانه و اشياء ديگر بوسيله سوزن انجام مي گيرد. و يا بوسيله نخ و ابريشم در بافتنيها به عنوان تزئين با بكار بردن ابريشم و سوزن شكلهاي گل و يا برگ درختان ايجاد مي نمايند. سوزن كاري نوعي تور (تور لباس زنانه) و مخصوص تركيه مي باشد.

در مقابل دو بعدي بودن اين تورها، سوزن كاري به طور سه بعدي بافته مي شود. سوزن كاري كنار پارچه ها به عنوان تزيين هم بكار مي رود. سوزن كاري به هدف تزيين انجام مي گيرد و يك نوع هنري است كه تكنيك و متد آن ((بافتن)) است. بطور خلاصه سوزن كاري را چنين تعريف مي كنيم: سوزن كاري با آلت هائي مثل سوزن، ماسوره، قلاب و سنجاق و با نخ ابريشم، پنبه و مشابه آنها و بعضي اوقات بوسيله پولك و منجوق در ساخت صنايع دستي مورد استفاده قرار مي گيرد.

ظريف كاريهائي كه به عنوان توري بافي انجام مي گردد و ظريف كاري تركيه ناميده شده است در قرن 16 در اروپا شناخته شده است. در سال 1594 به نام توري بافي وارد آكادمي لغت فرانسه شده و در زبان اروپاييها هم به همين نام شناخته مي شود. در بوجود آمدن اين بافتني ها در اروپا و در نتيجه تحقيقات در مورد ريشه اينها نام بعضي از بافتني ها در حكايت و مثال هاي منطقه اژه رديابي و ديده شده است. در نمونه هاي قديمي اين هنر كه در نتيجه حفاريهاي انجام گرفته در سال 1905 چنين بر  مي آيد كه اين هنر مربوط به دو هزار سال قبل از ميلاد است.

بعضي از منابع هم بافتني هائيكه با سوزن انجام مي گيرد در قرن دوازدهم از آناتولي به يونان و از آنجا از راه ايتاليا وارد اروپا شده مشخص گرديده است. در مورد ظريف كاري تا به امروز تحقيقات كافي انجام نگزفته است. در منابع هم بافتي مشابه ظريف كاري ديده شده است. در زبان كشورهاي شرقي و غربي هم كلمه ((ظريف كاري)) بچشم نمي خورد.

زنهاي آناتولي احساسات خود را به زنگ ها و ظريف كاريها معطوف كرده است. و ظريف كاري هاي هر منطقه نسبت به منطقه ديگر تفاوت داشته و با توجه به ذوق و سليقه مردم اسامي خاصي گرفته اند و با توجه به اينكه اين اسامي هم در هر منطقه ي با همديگر متفاوت بوده است اسامي مشترك از شهري نسبت به شهر ديگر بسيار محدود است امروزه در آناتولي ظريف كاريهائي كه با آلاتي مثل قلاب، سوزن، ماسوره و سنجاق انجام گرفته و آنهائيكه به عنوان تزئين كنار لباس و يا به عنوان عنصر تزئيني يك اثر طراحي شده در راستاي آلات بكار رفته و با توجه به متد و روشهايشان نامهاي مختلفي

بخودگرفته اند.

-ظريف كاريهائيكه با سوزن انجام مي گيرد        -ظريف كاريهائيكه با پشم انجام مي گيرد

-ظريف كاريهائيكه با قلاب انجام مي گيرد        -ظريف كاريهائيكه با موم انجام مي گيرد

-ظريف كاريهائيكه با ماسوره انجام مي گيرد     -ظريف كاريهائيكه با منجوق انجام مي گيرد

-ظريف كاريهائيكه با غوزه انجام مي گيرد       -ظريف كاريهاي منجوق كار استانهاي ايچل و آدانا

ظريف كاريهائيكه با سوزن انجام مي گيرد:

اين نوع ظريف كاري به عنوان ((توري بافي تركيه)) به ادبيات جهان راه يافته است در نگاه اول شباهتي به تور بافي دارد اما يك نوع تزيين است كه حتما به يك شئي ديگر دوخته مي شود و ساختار سه بعدي دارد و بخودي خود يك نوع تزيين كننده است.

اسباب و آلات و ملزومات آن بطور كلي نخ مي باشد بزرگترين تاثير در بوجود آمدن ظريف كاري با سوزن، قرار گرفتن آناتولي در مسير جاده ابريشم و توليد ابريشم در اين مناطق است. با سوزن هاي كوچك گره هائي ايجاد مي شود با فشردن اين گره ها سوراخها هم كوچك مي شوند. روي سوزن با نخ گره زده سوزن و نخ از داخل اين گره عبور داده مي شوند. در اين جا دو نوع گره مطرح است گره مربع و گره مثلث شكل. ظريف كاري با سوزن كه با پيچاندن تك و زوج انجام مي گيرد در پيچاندن تك ابتدا روي سوزني كه به پارچه فرو مي برند با پيچاندن نخ از راست به چپ يك حلقه ايجاد مي شود. گره ها با فواصل معين تكرار شده و اولين رديف كه زرافه نام گرفته به اتمام مي رسد. در رديف برگشت همان گره از چپ به راست گردانده شده با عبور از داخل حلقه انجام مي گيرد.

رديف دوم يا با فرو بردن سوزن به نقاط مشترك گره ها در رديف اول و يا با فرو بردن سوزن به وسط گره ها همان كارهاي اول را ادامه داده با ايجاد اثر نمونه اي از تزيين حاشيه اي انجام مي گيرد. به نقشه ها و يا طرح هاي بافته شده با توجه به مناطق توليد نامهائي مثل بيرلي، برنج، مجنون يوواسي، طرابوزان و مشابه آن ميدهند. در ظريف كاري با سوزن يك گل، يك برگ بخودي خود يك نمونه شمرده   مي شود. با توجه به محل استفاده اينها و چگونگي ترتيب چينش مختلف تركيبهائي بوجود مي آيد.  اين تركيبها:

1-  وصل و يا رابط ها

2-  ظريف كاري نقش و نگار دار

3-  ظريف كاري هوتوز

4-  ظريف كاري تاج

5-  ظريف كاري شاخه

6-  ظريف كاري گلدان

7-  ظريف كاري كيسه رديف بندي مي شوند.

براي اينكه آثار هنمري بتوانند صاف و راست قرار بگيرند از موي اسب، سيم آنتن و در زمانهاي اخير از نخ هاي نايلوني استفاده مي شود. هم چنين اين محصولات بوسيله سفيده تخم مرغ و شكر و يا ژلاتين آهار داده مي شود. در ظريف كاري با سوزن همانطوريكه از نخ ابريشم و نخ پنبه استفاده       مي شود نمونه هاي مختلفي كه از وسايلي مانند پولك و منجوق و مشابه به عنوان تزيين مورد استفاده قرار گرفته اند را هم مي توان ديد.

نقاشي اول در متن، پروانه، كار آنكارا و ناللي خان

 

ظريف بافي با قلاب

در اين گونه ظريف بافي بيشتر نخ پنبه اي بكار مي رود ولي در زمانهاي اخير ديده مي شود كه نخ هاي مصنوعي ترجيح مي دهند. اين نخ بوسيله قلاب بطور زنجيروار بافته مي شود. اول با نخ يك گره (حلقه) تشكيل داده سپس نخي كه از قلاب پيچانده شده از داخل اين حلقه عبور داده و كشيده مي شوند، گره هائيكه از زنجير تشكيل شده به صورت رديفي بر روي هم بافته شده نمونه آثار هنري زيبا بوجود مي آورند.

در بعضي از نمونه ها فواصل و داخل گره ها با انواع پيچش ها به تعداد متفاوت يا خالي گذاشته و يا پر مي شوند. بدينصورت گره هاي خالي و سطوح پر با هم با جهش هاي متفاوت، با سوراخهاي با ابعاد مختلف آثار هنري مختلفي را تشكيل ميدهند.

نقاشي اول در متن ظريف بافي كاج شكل. كار شهر آفيون.

نقاشي دوم در متن، دسته گل، كار شهر استانبول.

ظريف بافي با ماسوره:

ملزومات ظريف بافي با ماسوره همان ملزوماتي است كه در ظريف بافي با قلاب مورد استفاده قرار مي گيرد. به يك نخ به طول معين با توجه به شكل آثار خواسته شده هنري با نخهاي ديگر حلقه هائي ايجاد و بدينوسيله بافته و يا ساخته مي شود. ساخت آن از ظريف بافي با سوزن آسان تر ولي از قلابدوزي مشكل تر است.

بخاط اينكه متد آن براي بافتن آثار هنري حجيم مناسب نمي باشد تنوع آنها به اندازه ظريف كاريهاي سوزن و قلاب ديده نمي شود.

1-  نقاشي اول در متن، گل سياه و سفيد/آنكارا

2-  نقاشي دوم در متن، گل بابونه تودرتو

ظريف كاري با سنجاق:

ملزومات ظريف كاري با سنجاق هم بطور كلي نخ پنبه است فقط آخرين نمونه هاي آن از نخ مصنوعي ساخته شده است. نخها را به دو طرف سنجاق فرو برده سپس با قلاب از قسمت وسط بسته مي شود.

به كناره هاي اين بافتني كه با توجه به پهناي سنجاق تهيه مي شود، گلدوزي، منجوق و يا پولك هائي اضافه كرده و بدينوسيله نمونه هاي زيبائي را آماده مي كنند. قسمتي كه بايد دوخته شود جداگانه زنجير كشيده و تهيه مي شود.

1-  نقاشي اول در متن، سبيل جوان، كار آدانا

2-  گوشواره رقاصه، كار آفيون

ظريف كاري با غوزه:

ملزومات ظريف كاري با غوزه، قطعات غوزه و ابريشم مي باشد. اساس آثار هنري اين ظريف كاري با غوزه ها انجام مي گيرد، سپس با سوزن و قلاب به قسمتهاي بافته شده اضافه مي گردد. گاهي اوقات غوزه هاي مورد استفاده با رنگهاي مختلف رنگ آميزي مي شوند. ظريف كاري با غوزه به اندازه ظريف كاري با سوزن مشكل و زمان بيشتري مي طلبد.

ظريف كاري با پشم:

ملزومات بطور كلي پشم و بيشتر موارد نخ پنبه است. مانند ظريف كاري با غوزه قسمتي از ظريف كاري با سوزن و يا قلاب بافته مي شود. آثار هنري كه از پشمهاي ساخته شده بوسيله سوزن و يا قلاب به قسمت بدنه دوخته مي شود. براي شكل دادن با توجه به نمونه آثار خواسته شده با صمغ، كتيرا و يا يك ماده چسبنده خيس كرده عمل شكل دهي انجام مي گيرد.

ظريف كاري با موم:

روش كار مثل غوزه و پشم مي باشد، آثار هنري با مومهاي رنگين تهيه مي گردند بخاطر اينكه براثر گرما و يا دستكاري زياد خراب مي شوند اشكال مختلفي از آنها ديده نمي شود. زيباترين نمونه هاي آن را روي سر عروس ها مي توان ديد.

ظريف كاري با منجوق:

اين ظريف كاري با استفاده از ابريشم و نخهاي پنبه اي و مصنوعي و منجوق انجام مي گيرد.

منجوق ها بوسيله قلاب و سوزن از نوك ظريف كاري عبور داده مي شوند و به اين صورت عمل ظريف كاري انجام مي گيرد. با توجه به كارهاي انجام گرفته و ملزومات بكار رفته نامگذاري شده اند. اين نوع ظريف كاري بيشترين ظريف كاريهائي است كه در آناتولي ديده مي شود.

اولين نقاشي در متن، پروانه اي شكل، كار ينده دومين نقاشي در متن، برگ باغ كار قونيه مي باشد.

هنرهاي دستي كه با تكه هاي پارچه انجام مي گيرد:

اين نوع كارهاي دستي و هنري بصورت رشته هاي باريكي در اين ظريف كاري جا دارند بخاطر روش و سوزن كاريهاي مخصوص به خود از ديگر بافتني ها متفاوت است و ارتباطي با ديگر سوزن كاريها ندارد و بيشتر با نخهاي سه رنگ ساخته مي شوند.

سوزن كاريهاي منجوق، كار شهرهاي ايجل و آدانا:

صنايع دستي يكي از مهمترين وسايلي است كه احساسات و اثرات زندگي مردم تركيه را به سهولت انتقال ميدهد. صنايع دستي علاوه بر اينكه وظيفه انتقال فرهنگ سنتي به نسل هاي تازه را ايفا مي كند مهمترين سند زنده و با مفهوم شخصيت فرهنگي يك ملت نيز مي باشد. در اين ارتباط صنايع دستي معرف حوادث بوجود آمده و حيات و توليدات آن عنصر است كه به موازات فوايد اقتصادي براي بررسي نيروي كار محيط مناسبي ايجاد و شخص را از نظر مادي و معنوي تحت آموزش قرار داده و تاثيرات مهمي بر توسعه اجتماعي دارد. بطور كلي دوستي و برادري و همكاري اجتماعي در سايه توليد جمعي بعضي از صنايع دستي رفته رفته افزايش يافته مفهوم واقعي را بدست مي آورد.

بطور كلي از مهمترين نمونه هاي هنرهاي دستي و فرهنگ سنتي ما سوزن كاريهاست. سوزن كاري از تركيب گل هاي ساخته شده با هنر بافتني بوجود مي آيد با تزيين و هم چنين با پيام هاي خود به عنوان يك وسيله اطلاع رساني نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين هنر يكي از انواع توربافي است كه متد و روش آن بافتن مي باشد.لغت سوزن كاري معادلي در زبان هاي ديگر ندارد. بهمين دليل اين هنر متعلق به تركها بخصوص زنان تركيه مي باشد.

از نمونه هاي بدست آمده در نتيجه حفاريهاي سال 1905 بخصوص از نمونه تورهاي ماهي چنين تخمين زده مي شود كه اين متد دو هزار سال قبل از ميلاد متداول بوده است.

بافتني هائيكه بوسيله سوزن بافته مي شود در قرن دوازده از آناتولي به بالكان و از آنجا نيز از طريق ايتاليا به اروپا وارد شده است.

سوزن كاري يك زينت است.اين اصطلاح كه به مفهوم تزيين بكار برده مي شود در بين تركهاي قرت يازدهم به عنوان ((زينت خانه)) در بين تركها مملوك و قرقيز نيز تقريبا به همين اصطلاح مرسوم بوده است.

سوزن كاري ها كه ذوق، سليقه، هوش، ظرافت و خلاقيت مردم تركيه را تماما منعكس مي كند با همين كلمه هم سمبل زيبائي را تشكيل داده است.

با توجه به نتايج بررسي بعضي نمونه هائيكه تا به امروز مانده است معلوم مي شود كه هنر سوزن كاري در قرن 17 و 18 و 19 اهميت بسزائي يافته و از نظر روش، رنگ، موضوع، ملزومات و تركيب داراي منحصر بفرد و از نظر كيفيت هم در سطح بالائي بوده است.

بعد از دوره تنظيمات (دوران سلطان عثماني عبدالمجيد سنه 1839) اثرات منفي مقلدين غرب را مثل بيشتر هنرهاي تزئيني در صنايع سوزن كاري نيز مي توان ديد خصوصا بعضي از صنايع دستي مان مثل بافتني، ريزه كاريها از راه سنتي از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و تا به امروز رسيده است. هم چنين طبق آداب و رسوم در تركيه در جهيزيه هر دختر جوان هنرهاي دستي بخصوص هنرهاي سنتي سوزن كاري را مي توان ديد. اين موضوع مشخص كننده اينست كه اين هنر از قديم تا به امروز رسيده و مهمترين تاثير آن در زنده ماندن اين هنر بوضوح ديده مي شود.

سوزن كاريها را با توجه به وسايل، ملزومات و روش توليد مي توان به 9 دسته تقسيم كرد:

1-- ظريف كاري با سوزن 2- ظريف كاري با قلاب 3- ظريف كاري با ماسوره 4- ظريف كاري با سنجاق 5- ظريف كاري با غوزه 6- ظريف كاري با پشم 7- ظريف كاري با موم 8- ظريف كاري با منجوق 9- بافتني هاي ظريف

سوزن كاري با منجوق نوعي از سوزن كاري است كه ملزمه اصلي آن قلاب و منجوق و با استفاده از وسائل كمكي مانند سوزن، سنجاق، ماسوره و نخ ساخته و توليد مي شود. اين منجوق ها بين مردم به عنوان منجوق سنگي ، منجوق كريستالي، منجوق جان جان، منجوق آهك و منجوق مرواريد نامگذاري شده است.

با توجه به تحقيقاتي كه در مناطق آدانا و ايچل انجام داده ايم ئ با در نظر گرفتن وسايل مورد استفاده در سوزن كاري با منجوق در بين سالهاي 1991-1940 اين نوع هنرهاي بافتني به گروههاي ذيل تقسيم بندي شده اند: 1- كارهائيكه با قلاب انجام شده، 2- كارهائيكه با سوزن انجام گرفته، 3- كارهائيكه با استفاده از قلاب و سوزن انجام گرفته، 4- كارهائيكه با قلاب و سنجاق انجام گرفته است.

متد بافتن كه در سوزن كاري منجوق مورد استفاده قرار گرفته دو نوع مي باشد:

1- زنجير (گره هاي فشرده با فاصله بسيار كم يا بدون فاصله) 2- تور ( گره با فاصله بيشتر) در ساخت و توليد سوزن كاري با منجوق دو كار اساسي انجام مي گيرد يكي آمادگي و ديگري بافتن. در بخش آمادگي منجوق ها با توجه به موضوع، مدل و خصوصيات سوزن كاري به نخ رج مي شود. در رج كردن منجوق ها، ازسوزن استفاده مي شود. در سوزن كاريهاي تك رنگ اگر منجوق به شكل رديفي يا قطاري تهيه شده باشد بدون استفاده از سوزن، منجوق از نخ رديف به نخ اصلي غلتانده مي شود. منجوق هاي به رج شده به نخ سوزن كاري مناسب با نمونه خود بوسيله تعداد نخ مشخص و روش قلاب ساده سوزن كاري با ايحاد آثار نمونه هنري تكميل مي گردد.

بطور كلي سوزن كاري منجوق كنار پارچه هاي نازك را تزيين مي كند در نتيجه تحقيقاتي كه بر روي 86 عدد سورن كاري منجوق انجام گرفته در اين سوزن كاريها بيشترين رنگ سفيد و سپس به ترتيب قرمز، آبي، سبز و به تعداد كمي زرد، نارنجي، سياه،‌قهوه اي و رنگ بنفش مشخص گرديده است رنگها بيشتر براق مي باشند.

در اين مناطق موضوعات انتخاب شده از سوزن كاريها با منجوق بيشتر به عنوان سمبليك بوده و از نوع نباتي ، هندسي و موضوعي مي باشند .روشهاي بكار برده شده در نمونه ها بيشتر كارهاي زنجيري ، قلاب و سوزن مي باشد .

كارهاي زنجيري كه در نمونه ها در كناره پارچه هاي نازك انجام مي گيرد بصورت فاصله دار مكرر. تنظيم شده است ..

در نتيجه ، سوزن كاريهاي منجوق كه با پيامهاو اسامي مخصوص بخود مانند خانم چانتاسي ، ارگن بييغي ، دلي دوت ، گونه باكان ، ريريش كين لي ، قيزلار جوشتوران ، عاشق يولونو شاشير ميش ، نامرون ، باليك كيل چيغي ،‌جلوه لي ، كوتوله ، جيم جيمه . از نمونه هاي بسيار زيباي هنرهاي دستي

اگر چنانچه نمونه هاي منحصر بفرد سوزن كاريهاي ساخته شده كه در بيشتر مناطق آناتولي انجام مي گيرد تحقيق و معرفي شوند و بدون تخريب در كيفيت آن تكثير و توليد شوند علاوه بر تاثير مثبت در اقتصاد كشور خدمت شاياني به فرهنگ و هنر تركيه نيز خواهد نمود .

جورابها :

در بررسي مجموعه لباسهاي ملي تركيه آثار هنري مخصوص بخود ، جورابهاي بافتني با تناسب رنگهايشان مورد توجه است . در فرهنگ و لغت نامه صنعت و هنر عنوان لباس بافتني كه به پا پوشيده مي شود معرفي مي گردد .

جورابهاي دست باف كه در بين صنايع دستي تركيه جايگاه مهمي دارد فقط در كنار اين جلب توجه وسايل ، مفهوم و آثار هنري جورابهاي دست بافت با ماشيني شدن اين صنعت اهميت قديمي خود را از دست داده است .جورابهاي رست بافت ، بوسيله نخهاي پنبه اي ، پرز ،‌پنبه ، مو و يا ابريشم و با يك يا پنج ميل فلزي بافته مي شود . مشخص ترين خصوصيات جورابهاي دست بافت را آثار نمونه اي آن تشكيل ميدهند . جورابهاي بافته شده با توجه به مناطق مختلف است . جورابهاي مورد استفاده قرار گرفته توسط اشخاص معرف موقعيت اجتماعي ، جنسيت بچه ها و تعداد آنهاست . رنگ ها و نمونه هاي جوراب مخصوص مردان ، زنان ، كودكان ، جوانان و سالخوردگان متفاوت است .

بافتني هاي صاف ، همواره ويا مستقيم كه بوسيله پنج ميل بافته ميشود و در آن باكم و زياد كردن گره ها نمونه هاي آثار بوجود مي آيد مورد توجه است ..

  


 

به ترکیه سفر کنید و لذت ببرید

 کلیه حقوق محفوظ و متعلق به رایزنی فرهنگی و توریستی سفارت ترکیه در ایران است